Företagslån till företaget

Företagslån är ett utmärkt sätt att öka effektiviteten och produktiviteten när du vill att ditt företag skall växa. Utan nytt kapital kan det vara svårt att växa i rätt takt så det är ett viktigt inslag i din verksamhet. Att hitta nytt kapital till företaget är inte det lättaste utan att låna pengar. Det är då du behöver ett företagslån.

Företagslån finns att tillgå från olika långivare och banker, och vanligtvis är det mycket svårt att få företagslån till det mindre företaget av en traditionell bank. Här följer långivare där chansen att du blir godkänd för ett företagslån är betydligt större än hos din lokala bank.

Företagslån från rekommenderade långivare

Qred Företagslån
Lånebelopp:
500 000 kr
Ränta:
Fast kostnad
Omsättning:
Krävs ej
Lånetid:
12 månader
Borgen:
Ja
Ferratum Företagslån
Lånebelopp:
2 000 000 kr
Ränta:
Snitt 2,9%
Omsättning:
500 000 kr / år
Lånetid:
24 månader
Borgen:
Ja
OPR Företagslån
Lånebelopp:
500 000 kr
Ränta:
Fast avgift
Omsättning:
Krävs ej
Lånetid:
18 månader
Borgen:
Ja

Hur skaffar jag ett företagslån?

Vi förklarar i olika steg

Att hitta rätt företagslån är ofta en nödvändighet vid något tillfälle under tillväxten av ditt företag, men det kan vara svårt om du inte vet vart du ska leta för att hitta ett lån som du kvalificerar dig till. För att bli beviljad ett företagslån innebär att du först utvärderar dina val, för det andra att du avgör lämpligheten för lånet, och för det tredje att du ansöker om rätt sorts lån.

Det är många faktorer att tänka på när du ansöker om ett företagslån, nedan följer en rad punkter att tänka på innan du ansöker om lån och vad som kommer ske och utvärderas när du ansöker om företagslån:

Hur länge du varit verksam med företaget

I allmänhet är det svårt att få finansiering för ett nystartat företag så länge du inte petar på dina sparpengar. Långivare som erbjuder företagslån brukar vanligtvis inte låna ut till nystartade och små företag med små medel, och det kan mer ofta än sällan vara dyra lån. Det bästa alternativet för ägare till nya bolag är att använda företagslån från nytänkande långivare som inte har lika tuffa krav eller använda personliga tillgångar som ett sparkonto.

Etablerade företag har flera finansieringsalternativ tillgängliga. Om du driver en etablerad lönsam verksamhet och har en god personlig kredit, kommer du vara en bra kandidat för ett banklån till företaget, som är den billigaste formen av finansiering.

Din kreditvärdering

Din personliga kreditvärdering används ofta av de flesta långivare, vilket gör den till en av de viktigaste faktorerna för att hitta finansiering. Din kreditvärdering kommer att hjälpa till och avgöra om du bör ansöka, och kan ge ett omedelbart avslag om den inte är tillräckligt bra. Om du har god kredithistorik så är det oftast inga problem alls att hitta en finansiering och ett lån som både du och banken kommer att vara nöjda med.

Din personliga kreditvärdering är viktig den uppfylla vissa minimikrav, och även om långivaren säger att de inte kontrollerar den privata ekonomin så finns det ändå en risk att de kommer att ta en kreditupplysning på dig som privatperson. Kreditvärderingen används ibland som en kvalitetsbedömning, så därför är det viktigt att allt ser korrekt ut när de inhämtar informationen.

Att ha en dålig kredithistorik gör det inte omöjligt att hitta ett företagslån, men det gör det betydligt svårare. Istället för att gå till en traditionell bank, kommer låntagare med en sämre kredithistorik att behöva söka sig till lite dyrare alternativ. Du kan också ansöka om ett företagslån som inte kräver en kreditupplysning.

Företagsintäkter och kassaflöde

För att få ett företagslån, måste du visa långivaren att du kommer kunna betala tillbaka. Även om du har möjligheten att ta ett lån mot en säkerhet, är det en kostsam och tidskrävande process för banken att realisera värdet för säkerheten om du inte kan betala. Detta är anledningen till att långivarna vill se till att ditt företags ekonomi är stark, och att du kan betala dina låneinbetalningar innan de godkänner ditt lån. Om du har tidigare bokslut, ta en titt på hur banken kommer att se det genom att titta på din företags sammanfattade bokslut på allabolag.se

Säkerhet och personlig garanti

Ta reda på om du har utrustning, fordon, fastigheter eller andra tillgångar som kan användas som säkerhet för lånet. En säkerhet är mycket viktigt för traditionella företagslån, och ju mer du har i tillgångar desto högre är dina chanser till att få finansiering. Alternativa långivare kräver som regel inte säkerheter, men som vi var inne på innan kan lånet bli dyrt att teckna.

De flesta företagslån, oavsett om det är från en bank eller annan långivare kräver en personlig garanti. Detta är ett löfte om att betala lånet ur din egen ficka om företaget misslyckas med att göra inbetalningar på lånet. I händelse av detta fall, kommer långivaren vanligtvis först titta på din pantsatta säkerhet, och sedan samla återstoden av lånets i pantens värde. Om det fortfarande skulle finnas en skuld kvar efter detta kommer de försöka täcka lånet genom din personliga garanti.

Hur bråttom har du att få företagslånet?

Om du behöver pengar snabbt till ditt företag är inte är traditionellt banklån det bästa alternativet, så behöver du titta på alternativa finansieringsmöjligheter till företaget. Om du har råd att vänta ett tag, och inte har några problem med allt pappersarbete, och uppfyller alla kriterierna, då är du en bra kandidat för ett traditionellt lån. Dessa lån kan ta allt från dagar till månader innan du får finansieringen utbetald, men de är mer prisvärda än andra lånealternativ.

Kundbetalningar

Slutligen, hur dina kunder betalar till dig kan öppna eller stänga dörrar till finansiering. Till exempel, om du fakturerar dina kunder via faktura så kan du välja factoring som en finansieringsmöjlighet. Factoring kan detta vara rätt lösning för ditt kassaflödesproblem och du behöver då inte ta ett företagslån.

Andra krav

Andra krav används i regler mindre, men de är fortfarande viktiga. Till exempel, din långivare vill inte att du ska sätta dig själv i ekonomiska problem genom att ta ut ett lån. De vill veta att du kommer att kunna göra alla dina inbetalningar i tid och enligt avtalet. Den allmänna tumregel för småföretag är att du inte vill ha en låg skuldsättning i förhållande till eget kapital, för din bransch. Denna tumregel är beräknad genom att dividera din skuld med ditt eget kapital.

Din historik avgör vad för lån du kan ansöka

I allmänhet, ju längre du har varit verksam med ditt bolag, ju högre kreditvärdering har du. Ju mer säkerhet du har, desto enklare kommer det vara för dig att kvalificera dig för ett företagslån.

Medan dessa krav och historik kommer att variera mellan olika långivare. Låt oss titta på de allmänna kvalifikationer som gäller för varje typ av lån. Tillgångsbaserade lån kommer att variera en hel del baserat på vilken typ av tillgång som du har lagt upp som säkerhet.

Kvalifikationer kommer att variera mellan olika långivare, men vanligtvis kommer du att kvalificera dig för ett kortfristigt företagslån om du har:

• Minst 6 månader i branschen
• Kreditvärdering som anses vara ”säker”
• Årliga omsättning (intäkter) som överstiger 500 000 kr

Ansök efter det rätta lånet

Att veta hur mycket finansiering du behöver, de kvalifikationer som krävs, och vad du kommer att använda dessa medel till. Detta kommer att hjälpa dig att välja den typ av lån som är rätt för ditt företag. Nu när du har utvärderat dina lånealternativ, och vet vad du kvalificerar dig för, är det dags att bestämma vilket lån som passar dig bäst och gå vidare med att ansöka.