Att driva ett företag kräver kapital och nästan alla har hört uttrycket du måste spendera pengar för att tjäna pengar, men var får du pengar ifrån om du inte har ett sparkapital, eller inte är etablerad ännu? Ett företagslån är svaret på de flesta företags behov.

Det spelar ingen roll vilken storlek verksamheten har, nästan alla företagare kommer vid en viss tidpunkt att överväga ett lån. Ett företagslån kan hjälpa ett företag att komma igång, expandera snabbare och växa, eller få ett företag att överleva tuffa perioder vilket händer då och då.

Att besluta om ett företagslån är ett viktigt steg, men vilka lån är rätt för dig och hur väljer du mellan alla olika typer av lån?

Hoppa över lånet och använd kreditkortet

En del företagare väljer en egen variant på ett företagslån och använder ett kreditkort för att starta igång verksamheten, bygga om en befintlig verksamhet, eller hjälpa sin verksamhet genom en tuff period.

Den positiva anledningen för att använda dig av kreditkortet för att finansiera ditt företag är att de ofta är lättare att få från banken, eller att du redan har ett personligt kreditkort. Men det finns ett par allvarliga nackdelar till att använda den här typen av företagsfinansiering.

Den första negativa är att om din befintliga kredit inte är obegränsad, kanske det inte finns tillräckligt med medel på ditt kreditkort. Den andra negativa till att använda personliga kreditkort är att ditt personliga och affärsmässiga kassaflöde inte är separat.

Detta kan skapa kaos om du behöver använda din kredit för viktiga personliga behov och det kan ha en liknande effekt på företagets kassaflöde om du plötsligt måste utnyttja din kredit av personliga skäl. Slutligen, räntan på kreditkort är normalt mycket högre än andra sorters lån.

En bro mellan kreditkort och lån till företag: kontokredit

En kredit fungerar på ungefär samma sätt som ett kreditkort. Du ansöker om ett kontokredit kopplat till ditt företags bankkonto. Baserat på dina och företagets kvalifikationer, blir du godkänd för upp till ett visst belopp.

Du debiteras inte ränta för lånet tills du verkligen använder pengarna och betalar endast för det belopp som du faktiskt använder. En annan likhet mellan kontokredit och kontokort är att lånet ofta är ett lån utan säkerhet vilket innebär att inga tillgångar används för att garantera lånet, såsom bostäder, bilar, eller verksamheten i sig.

Men till skillnad från ett kreditkort, har en kontokredit räntor som påminner mycket om de räntor du får från ett traditionellt lån.

Nackdelen är att dessa räntor oftast är rörliga, och en kontokredits ränta kan gå upp eller ner under låneperioden. En annan nackdel med en kontokredit är att som precis med ett kreditkort, kommer dina betalningar oftast bara vara lite mer än räntan på lånet varje varje månad.

Detta kan verka som ett plus i början eftersom de månatliga betalningarna är så låga. Ide´n här är att kreditlöften inte förlängs för evigt. Det är nästan alltid ett visst antal år som de ger dig tillgång till lånebeloppet. Vid utgången av denna förbestämda kredittid är pengar inte längre tillgängliga. Efter den perioden, är betalningarna högre för att se till att pengarna faktiskt betalas tillbaka i slutet av lånet.

Om du har disciplin att se till att du själv betalar mer än lägsta möjliga betalning varje månad, kan detta vara ett bra lån att skaffa. Det gör det möjligt för tillfällen då det är ont om pengar. Du kan även återbetala en kontokredit när du själv önskar, och använda dig av kontokrediten när det behövs, utan att behöva kontakta långivaren.

Välja rätt företagslån till ditt företag

Traditionella typer av företagslån

Även om du behöver en större summa pengar till din verksamhet och kontokrediten inte är tillräcklig eller om du tror att en kontokredit inte är rätt för dig, så finns det fler möjligheter. Det finns många mer traditionella typer av företagslån att välja mellan:

Lån för rörelsekapital

Dessa lån är vad de flesta människor tänker på när de går i tankarna om ett företagslån. De finns två typer, med och utan säkerhet. Rörelsekapitalslån utan säkerhet är vanligtvis endast tillgängliga för företagare med en riktigt bra kredithistorik, en sund affärsplan, och ett etablerat företag med en fin meritlista.

Nystartade företag innebar ofta alltför stor risk för att långivaren skall beviljas rörelsekapital med ett lån utan säkerhet. Lån till rörelsekapital som är har säkerhet, är lite lättare att få även om beloppet som man kommer att få låna ofta är baserat på kredithistoriken på låntagarens privata ekonomi.

Lån till företag gör det möjligt för alla typer av företag att bedriva sin verksamhet på en dag-till-dag-basis med tillgängliga likvida medel. Lån säkras ofta med en säkerhet så som ett hem, och andra värdefulla tillgångar.

Lån med kundfordringar

Detta är kortsiktig typ av finansiering, som är tillgänglig när det är tuffare tider rent ekonomiskt. Men det är ett bra alternativ då företaget får tillgång till kapital snabbare. Ditt företags kundfordringar fungerar som en säkerhet för dessa lån.

Nackdelen är att räntorna på dessa kortsiktiga lån oftast är högre än för ett långsiktigt vanligt lån, och du kan hamna i en ond cirkel av att använda dina tillgångar (kundfordringar) innan du får dem, och sedan inte ha pengar kvar till din nästa faktureringsperiod. Så det är viktigt att du har koll på företagets kassaflöde och inte använder mer pengar än företaget verkligen har.

Denna typ av lån bör endast användas i ett fåtal typer av situationer. Det kan vara för att få kapital till löner till anställda, inköp av varulager, eller andra kortsiktiga möjligheter.

Företagslån

Denna typ av lån används för att kunna använda kapital och tillgångar inom verksamheten, och innebär inte någon personlig kreditrisk eller nödvändig kredithistorik av ägaren. Detta alternativ är endast tillgängliga för ett företag med en solid historik av positivt kassaflöde och inkomster. Det är de långsiktiga utsikterna för verksamheten som kan ge ett bra företagslån.

Två snabba tips vid ansökan om företagslån

Ha en bra personlig kreditvärdighet

Även om olika långivare har olika krav när det kommer till kreditvärdighet, kommer en hög personliga kreditvärdighet att bidra positivt till din låneansökan.

De flesta långivare överväger både affärs och personliga kreditupplysningar, så se till att du behåller en kreditpoäng för de båda. Din kreditupplysning bör även verifieras av dig själv så att du vet att den stämmer överens med verkligheten.

Har företaget ett tillräckligt kassaflöde och likviditet

När du ansöker om ett litet företagslån, kommer de flesta långivare i allmänhet att kräva ett nuvarande kapital på bankkontot för att försäkra sig att lånet är en naturlig del av verksamheten

Detta innebär att du bör ha tillräckligt med kontanta medel för att banken inte skall tro att det är ett nödlån för att verksamheten skall kunna existera. Långivaren kommer även att vilja se ditt vanliga kassaflöde för att avgöra om det är tillräckligt eller inte för att kunna täcka de månatliga betalningarna för företagslånet.