Med denna kalkykator för företagslån kan du enkelt se hur mycket ett företagslån skulle kosta för ditt företag. När du ansöker om ett företagslån är det viktigt att du i förväg har beräknat på hur mycket kapital ditt företag behöver.

Ett nytt företagslån kommer att påverka ditt företags nuvarande kassaflöde genom att det varje månad kommer att tillkomma avbetalningar på lånet i form av delbetalningar och eventuell ränta på lånet. Detta kommer att fortgå under hela lånets löptid så det är viktigt att du kalkylerar på hur dina kommande intäkter kommer att se ut och att de nya investeringar det nya kapitalet kommer att tillföra tillför bolaget intäkter.

Under lånets löptid krävs det att du har ett mer positivt kassaflöde än idag, detta för att du inte skall börja att betala av det nya lånet med de pengar som lånet tillför då detta kommer sätta företaget i en negativ trend.

Denna kalkylator för företagslån ger dig möjligheten att följa hela lånetslöptid och hur mycket ditt företag kommer att behöva betala månad för månad genom den tabell som visas. Kalkylatorn förutsätter att lånet är ett annuitetslån. Lycka till!