Brist på pengar är ett av de huvudsakliga skälen till varför företagsamma personer med innovativa affärsidéer ofta kämpar med att förverkliga sina affärsprojekt. Även efter det att ett företag tar fart och börjar växa, kommer samma företag att så småningom att behöva mer pengar för att fortsätta sin tillväxtresa för att förbättra sin verksamhet och till exempel betala sina leverantörer.

Det vanligaste är att företag snart tittar på att ta ett företagslån. Den här typen av lån upphandlas normalt från banker, men under de senaste åren, har även intressanta kreditbolag på nätet dykt upp som smidiga och snabba alternativ.

Om du går in tankarna om att expandera med ditt företag och planerar att ansöka om lån online, här är några tips för att förbättra dina chanser för godkännande:

Skapa en snygg affärsplan

Du måste ha uppvisat en affärsplan som tydligt visar potentialen av ditt företag. Finns det inga formella dokument är det viktigt att du förbereder dem inför ditt företagslån aktiebolag.

En formell affärsplan ska innehålla målet för projektet, hur detta ska leda till att man tjänar pengar, utveckling och metoder för marknadsföring. Det bör också ha kopior av finansiella rapporter och data kring kassaflödesprognoser.

Om du inte har en officiell affärsplan, kan du bli ombedd att uppvisa ett register på intäkter som genererats under minst ett år. För att få ansökan om ett lån utan säkerhet godkänt, är det viktigt att bevisa att du är kapabel att betala tillbaka lånebeloppet utan några problem.

Förbättra chanserna att få ett företagslån

Inkludera en dokumenterad plan för den avsedda användningen av lånet

När du behöver ett lån för företag, måste du också kunna berätta för långivaren om dess exakta ändamål. Oavsett om det är en bank eller ett kreditbolag, kommer långivaren att avgöra trovärdigheten i din ansökan på grundval av anledningen till varför du/företaget behöver lånet.

Även om alla organisationer har sina egna unika krav, är den vanligaste förekommande orsaken till att ta ett lån för expansion av verksamheten, råmaterial eller lagerinköp, administrativa kostnader och investeringar. Du kan också låna från en digital långivare för refinansiering eller betala av gamla skulder.

Vet om vilken typ av lån som passar dina behov

Även efter att du beskrivit syftet med ditt lån, kan du ställas inför flera lånkategorier som du kan ansöka om. Det är bra att känna till detaljerna i varje – i termer av ränta, villkor, återbetalningstid och dokument som behövs för att skaffa detta lån.

Banker och digitala långivare kategoriserar ofta sina produkter som är lån i detta fallet, för att underlätta utbetalningen av medel och förvaltning. Medan vissa låneprodukter kan hjälpa till att i snabbt finansiera faktureringen i företaget, kan andra vara mer fördelaktiga för inköp av lager. Rådgör med långivaren för att låna på ett lönsamt sätt.

Kontrollera rapportering av ditt kassaflöde

När ett företag inte har en hög kreditvärdighet eller en stark historia av genererade intäkter, kommer vanligtvis lånet att belastas med en hög ränta. Det är därför viktigt att bedöma vad du har för register på ditt kassaflöde. Du måste ha en god kunskap om din förmåga att betala tillbaka och se till att du snart kommer att ha tillräckliga medel för att klara av din skuld.

Var medveten om hur långivare bedömer risker

Institutioner som sitter med utlåning i både offentlig och privat sektor utvärderar lånesökande genom en riskskala. Om en verksamhet anses som en ”riskfylld låntagare”, är det en stor chans att dessa lån inte kommer att godkännas. De egenskaper som gör att ett företag kan verka  riskabelt är följande:

  • Mycket litet eget kapital bland ägare
  • Dålig kredithistoria eller misslyckade betalningar av tidigare lån
  • Dåliga intäktsresultat
  • Mycket kort tid i branschen
  • Svagt redovisningssystem
  • Tveksamt förvaltning

Utnyttja din personliga kreditvärdighet

Vanligtvis anses en verksamhet vara ”en enskild person” och inte självaste ägaren. Även en enskild firma är en separat juridisk enhet för redovisningsändamål. Hur som helst, när det kommer till att få ett företagslån utan säkerhet, kan du med en felfri personlig kredithistoria komma långt och bli godkänd med det belopp du frågat efter.

Strategin är att du gör betalningar som inte sätter dig i skuld som tillexempel med kreditkort, och göra detta med så mycket som du har råd med. Detta kommer att ge din långivare mer tilltro till din verksamhet genom att de tror på dig som privatperson, samt du försäkrar dem om att du inte privat är belastad med obetalda skulder.

Så enkelt handlar det om att du personligen kan garantera din återbetalningsförmåga av ett företagslån genom att bevisa din förmåga att betala tillbaka.

Gör din research när det kommer till olika långivare

Om du skulle nekas ett lån för ditt företag hos en bank eller hos annat kreditbolag, se det inte som en undergång och att du inte kan hitta fler alterantiv. De onlinealterantiv vi pratade om tidigare som kan ses som kreditbolag jobbar utifrån att utvärdera din kreditvärdighet med hjälp av parametrar som skiljer sig från de som används av banker.

Om du lyckas med att bevisa din kompetens inom ditt affärsområde, kommer de här långivarna att ge tillräcklig finansiering för dina omedelbara behov av kapital. Så, tänk bortom konventionella plattformar och ansöka om finansiering på nätet med hjälp av de dokument som visar din förmåga att betala tillbaka i tid.

Digitala långivare erbjuder även kortfristiga lån, de belopp som betalas ut på några minuter efter godkännande av din låneansökan. Denna industrin som bygger på utlåning på nätet, har visat på att den annars frustrerande processen med att skaffa ett företagslån inte nödvändigtvis behöver vara det idag.

Dessa företag är villiga att bevilja lån och ansökningsprocessen anses för det mesta vara väldigt enkel. Allt du behöver göra är att börja förbereda dig tidigt och sammanställa de minsta nödvändiga dokument som stöd för din ansökan.

När du väl har gjort dig bekant med det här sättet att söka företagslån på, kommer du snart märka snabbheten och effektiviteten av dessa företag, och troligtvis kommer det med ett positiv resultat för dig och ditt företag.

Förhoppningsvis har de här tipsen redan svarat på ett par frågor du haft sedan innan och även gett dig tillräckligt med kunskap för att ta dig ut på lånemarknaden med förtroende och optimism.