Det är nu förbjudet med muntliga via telefonförsäljning

Från och med 1 september 2018 blev det förbjudet med att avtal kan ingås muntligt via telefonförsäljning. Det krävs nu ett skriftlig bekräftelse för att avtalet skall gälla.

Om du via telefon blir kontaktad av ett företag som har som syfte att du skall ingå ett avtal med dem så krävs det att du i efterhand skriftligen bekräftar det erbjudandet. Detta gör att det nu är helt stopp för muntliga avtal via telefon.

– Oseriösa och påstridiga telefonförsäljare har varit ett gissel i många år. Sverige har haft slappa lagar med EU-mått mätt. Vi har kämpat för detta länge, så det är väldigt välkommet att man nått politisk enighet, säger Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter, till TT.

Detta skriftliga krav är uppbyggt i två steg. Först skall företaget som sålt dig en vara eller tjänst bekräfta det anbud de givit dig över telefon. För det andra skall du bekräfta detta anbud skriftligen.

Detta gör att du är endast betalningsskyldig till de produkter eller tjänster som du har bekräftat skriftligen.

Den skriftliga bekräftelsen från företaget

Företag som har sålt dig en vara eller tjänst skall bekräfta anbudet genom att skicka dig anbudet via papper, e-post, sms eller liknande. I detta anbud skall företaget skriva deras anbud, vad avtalet gäller och att du inte är betalningsskyldig om du inte skriftligen accepterar detta.

Även om du accepterade avtalet via telefon så är inte avtalet giltigt innan du skriftligen accepterat det.

Om företaget ändå skickar faktura?

Om företaget väljer att skicka dig en faktura även om du skriftligen inte godkänt avtalet så skall du bestrida fakturan.

I och med att du bestrider fakturan så måste företaget gå vidare till tingsrätten för att fortsätta med deras krav gentemot dig. Detta kommer de inte göra om du har lagen på din sida.

Spara dock alla handlingar som du eventuellt skickat eller mottagit av företaget för att