Allt eftersom månaderna långsamt drar förbi, finns det många saker i näringslivet som fortsätter att förändras eller utvecklas. Men något som tenderar att hålla i sig är att lån till småföretag från traditionella långivare som banker och liknande, fortfarande kan vara svårt att få.

Banker och andra finansiella institutioner förblir oerhört skeptiska till var morgondagen har att komma med. Vissa banker citerar regleringar av regeringen medan andra bestämt säger att de bara inte kan hitta kvalificerade låntagare.

Oavsett skäl, så fortsätter småföretag att kämpa med att hitta lån från traditionella källor för att hjälpa dem att växa och lyckas. Detta har skapat en enorm skillnad för finansiering för små eller medelstora företag.

Småföretag är en av de (om inte den) starkaste ekonomiska drivkraften i både Sverige och andra länder. Små och medelstora företag skapar arbetstillfällen, välstånd och möjligheter i de samhällen där de är verksamma.

Men från bankens sida – skapar det också de största riskerna som bankerna fortsätter att inte vilja ta.

Men, som det gamla talesättet säger, ju större risk, desto större belöning. Och för att uppnå denna belöning, måste vi hitta sätt att få riskerna att fungera i den nya ekonomin. Och visst finns det nyare långivare på marknaden som verkligen har hittat sätt!

Oftast är det från uppfinningsrikedom av företagare (tänk Klarna AB) i det här landet som kommer med nya typer av företagslån utan borgen och tjänster – alla designade med de små och medelstora företagen i åtanke.

Nya typer av lån till företag

Många nya icke-bank långivare kliver nu upp för att fylla de små företagens finansiering som lämnats vidöppet av banker. Dessa lån är oftast lättare att kvalificera sig för och kan finansieras mycket snabbare än traditionella lån då dessa nya finansiella företag förstår de verkliga behoven hos små företag och de möjligheter som de representerar.

Några av dessa nya långivare har fått ändra eller modifiera traditionella företagslån för att möta efterfrågan från småföretag och deras finansiering.

Exempel:
Det har skett stora förändringar och tillväxt hos bolag som erbjuder lån online där nya företag kan kvalificera sig för ett lån upp till 300 000 kr, men även en befintlig verksamhet kan få ett företagslån på upp till 500 000 kr – alla utformade och marknadsförda, i synnerhet till småföretag.

Det har även skett en kraftig ökning i peer-to-peer utlånings-eller utlåning via sociala nätverk. Även om dessa fortfarande betecknas som personliga lån, kan de lån som erbjuds till små företag ses som en snabb lösning, och innebär ofta låga kostnader för att säkra ett litet lån för att hjälpa dem att övervinna en trög månad, se till att kunna betala ut löner, eller att dra fördel av nya möjligheter att utveckla verksamheten.

Det har också varit nya företagslångivare som kommit in på marknaden. Vissa har tagit traditionella lån eller företagsförskott och fixat till dem, för att bättre möta behoven hos mindre företag (företag med potential, men som ännu inte är lönsamma) medan andra har skapat ett helt nytt sätt att visa ett företags finansiella styrka med fokus mer på kassaflöde än lönsamhet eller hur länge verksamheten varit igång.

Ansöka om företagslån

Mindre risk för långivaren

För att minska risken att man har en kund som inte kan betala av lånet grundar de lånet på omräkning av tillgångar eller en personlig borgen. Detta gör att dessa långivare kan fokusera mindre på de övergripande ekonomiska villkoren för låntagaren, och mer på styrka och använda tillgångar som används som säkerhet.

Således, när de tillgångar som faktiskt omvandlas till pengar (som när en kund betalar sin faktura) används dessa för att direkt betala av lånet eller liknande. Detta har tidigare gjort det möjligt för företagen och deras ägare att finansiera ett lån, som det kanske tidigare inte haft möjlighet till, på grund av hur liten tid man drivit verksamheten, eller fåtal år av lönsamhet.

Nya tider, nya lån

Men dessa nya typer av långivare har verkligen försökt förstå sig på det här med företags finansiering, och lägger till sina egna twist för att hjälpa växande småföretag.

Till exempel finns det nya (icke-bank) långivare som fokuserar mindre på lönsamhet och kredit, men mer om företagets förmåga att generera kassaflöde varje dag.

Om ditt företag har möjlighet att sälja bra, och har en konstant tillförsel av kassainflöden (oavsett om verksamheten är lönsam eller inte) då är dessa nya långivare villiga att ta en chans kring företagets förmåga att växa – med deras ekonomiska hjälp.

Detta innebär också att dessa långivare kommer att matcha sina betalningar med ditt företags dagliga kassaflöden.

Fördelen för långivare är mindre risk att inte behöva vänta 30 dagar eller mer bara för att konstatera att ett företag inte har möjlighet att betala tillbaka.

Fördelarna för företaget är att kunna använda immateriella tillgångar (alltså förmåga att hitta och serva kunder) för att erhålla nödvändig finansiering för att driva verksamheten till nästa nivå.

Utöver dessa exempel så dyker det även upp nya företagsfinansiärer som väljer att ignorera företagslån helt, och använder istället en innovativ ny företagsfinansiering.

Till exempel, genom att spinna vidare på konceptet peer-to-peer-lån och den branschen, finns det företag som tillämpar peer-to-peer som affärsängel-investeringar, eller privata investeringar. Om din verksamhet inte uppfyller de mycket stränga och särskilda kriterier av kapital från affärsänglar, kan ditt företag fortfarande ha möjlighet att få samma typ och mängd av investeringar från andra privata affärsänglar.

Kärnpunkten här är att ju längre bankerna håller sina bankvalv stängda mot småföretag och fortsätter att ignorera de växande kraven för de små företagens finansiering, skapar detta möjligheter för nya, innovativa långivare att kliva in och fylla dessa luckor.

Kommer då dessa nya långivare och deras metoder att fungera för gemene småföretagare? Det beror egentligen på vad för typ av företag det är, och deras förmåga att tänka utanför boxen. Kommer alla dessa nya långivare överleva? Förmodligen inte.

Men, så länge det finns efterfrågan som inte ses om, kommer banbrytande entreprenörer att dyka upp i hopp om att förändra världen och samtidigt uppfylla deras drömmar.